aneditingeye header
11:28 - 04/02/2011

Bögarnas frikort.

Häromdagen pratade jag och min vän Victor om någonting jag funderat kring från och till under den senaste tiden ; nämligen att homosexuella män tycks anse sig ha rätt att kritisera kvinnors kroppar på ett sätt heterosexuella män inte tillåts göra. Jag tycker det här är jätteintressant och har verkligen försökt förstå vad som kan ligga till grund för detta. Victor menade på det att kvinnor och bögar ofta anses befinna sig på samma “nivå” i det att varken kvinnor eller bögar befinner sig i maktposition i könsmaktsordningen. Alltså upplevs det som mer okej att kritisera och objektifiera, eftersom det inte blir ett uttryck för en patriarkal maktstruktur på samma sätt. Jag tror att Victor är något på spåren med detta, även om varken han eller jag anser att det är en rättvis jämförelse, att säga att kvinnor och bögar befinner sig på samma nivå i samhället. Visst, bögar bryter också mot samhällsnormen Vit, Heterosexuell Man, men bögar är – likväl – fortfarande män. En sexuell läggning går nämligen att dölja (även om det är hemskt om någon känner ett behov av att göra det) men ditt kön kan du inte dölja. Jag är därför benägen att tro att en homosexuell man har lättare att exempelvis nå höga samhällspositioner än vad en kvinna har.
Vill förövrigt tillägga att jag absolut inte menar att män, hetero- som homosexuella, inte ska kunna kritisera kvinnors åsikter eller agerande, utan detta handlar om hur (homosexuella) män ibland tenderar att förhålla sig till kvinnors kroppar. Nu blev det här en aning kort och osammanhängande, men jag tror ni förstår var jag försöker komma. Skriver mer när jag hittat fler exempel och referenser.
Linnéa
Leave a comment

Petrus- 5 February, 2011 at 01:04
>Förstår precis hur du menar.En ännu garderobspositionerad bög i det mörkaste mörker är ännu ingen stämplad bög, och har därför inte hunnit bli överkörd än. Därför fortfarande manlig och mäktig.
NEW POST: heygia - Teresa
VIEW POSTS - VIEW PROFILE